Monday, 20 March 2017

ஹோமியோபதி மருத்துவத்தில் துயரர் ஆய்வும் ஒத்த மருந்துத் தேர்வும்-பாகம்-2

ஹோமியோபதி  மருத்துவத்தில் துயரர் ஆய்வும் ஒத்த மருந்துத் தேர்வும்
(Case taking & Selection of Similimum)

பாகம்-2

II.        துயரர்களிடமிருந்து பெற்ற குறிகளை சரிபார்த்து அதனுள்ளே மறைந்துள்ள கருத்தினை புரிந்து கொள்ளுதல். மற்றும் அவற்றை சரி பார்த்து மருந்தியல் களஞ்சியம் மற்றும் அரும்பொருட் களஞ்சியத்திற்குத் தகுந்தவாறு குறிமொழியாக மாற்றுதல். (Eliciting, Verification,Interpretation of symptoms & Translating into Language of Materia Medica and Rubric in Repertory).

துயரர் ஆய்வின்  போது , துயரர்களிடமிருந்து பெறப்படும் அனைத்துக்குறிகளும் மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. ஆனால், அந்தக் குறிகள் துயரர் தன்விருப்பமாக ( புறத்தூண்டுதலின்றி ) , அவரது சொந்த மொழியில் அவராகவே கொடுத்ததாக இருக்க வேண்டும். மாறாக, அக்குறிகள் மருத்துவரின் இயல்பிற்கு மீறிய முன்னணிக் கேள்விகள் மூலமாகவோ அல்லது அவரது வசதிக்குத் தகுந்தவாறு ( DENATURALISATION-போலிவாதப்படுத்தி)  பெறப்பட்டதாக இருக்கக்கூடாது. அவ்வாறு துயரரின் வாய்மொழி மூலமாக இயற்கையாகப் பெறப்படும் விபரங்கள் தான் மிகச் சரியான மருத்துத் தேர்விற்கு நம்மை வழி நடத்துகிறது. அக்குறிகளை மிகவும் கவனமாகவும் , எச்சரிக்கையாகவும் பற்றிக் கொண்டு மருத்துவர் செயல் பட வேண்டும். எப்படியென்றால் , ஒரு சுரங்கத் தொழிலாளி எவ்வாறு இயற்கையான மூலத் தாதுவை வெட்டியெடுத்து அதனுடைய இயற்கைப்பண்புகள் மாறாமல் அதிலுள்ள பலதரப்பட்ட அசுத்தங்களை சலித்து எடுத்து " தங்கத்தைப் பிரித்து எடுக்கிறானோ" , அவ்வாறே நாமும் சரியான மருந்தினைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அதற்கு கீழ்வரும் வழிமுறைகளை நாம் செயல்படுத்த வேண்டும். அவையாவன;

1.   துயரரின்  மறைக்கருத்தினை வெளிப்படுத்தும் குறிகளை அறிதல். 
2.   துயரரின் குறிகளை சரிபார்த்தல்.
3.   துயரரின் குறிகளில் தென்படும் பொருள் விளக்கத்தின் படி அவைகளை   மருந்தியல் களஞ்சியதோடும்(MATERIA MEDICA) , அரும்பொருட்களஞ்சியத்தில் (மருந்து காண் ஏடு- REPERTORY )  உள்ள குறிமொழிகளுக்குத் தகுந்தவாறும் மாற்றுவது.

1. துயரரின்  மறைக்கருத்தினை வெளிப்படுத்தும் குறிகளை அறிதல்:

              ஹோமியோபதி மருத்துவர்,  துயரரிடம் கவனமாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் உரையாடி அவரிடம் காணப்படும் அனைத்துக்குறிகளையும் பெறவேண்டும். பொதுவாக, எல்லாத் துயரர்களும் அவர்களுக்கு அதிக அளவில் தொல்லை தரும் குறிகளை மட்டுமே மிகவும் மிகைப்படுத்தி கூறுவார்கள். அதே சமயத்தில் அவர்களுக்கு முக்கியமில்லை என்று தோன்றும் குறிகளையும் அல்லது அவர்களுக்கு சங்கடத்தைத்தரும் என்று கருதும் குறிகளையும் தவிர்த்து விடுவார்கள். குறிப்பாக , நாட்பட்ட வகை நோயிற்கு சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்ள வரும் பெண்களிடம், கருவுற்றிருத்தல், மலட்டுத்தன்மை, சிற்றின்ப ஆசை, பிள்ளைபேறு, கருச்சிதைவு, குழந்தைக்குத் தாய்ப்பால் கொடுத்தல், மாதவிடாய் போக்கின் தன்மை, ஆகிய விவரங்களை முக்கியமாகத் தெரிந்து கொள்ளவேண்டும் கடைசியாகக் கூறப்பட்ட விவரத்தைப் பற்றி இன்னும் விரிவாய்த் தெரிந்துகொள்ளத் தவறக் கூடாது. மாதவிடாய் போக்கு உரிய காலத்துக்கு முன்னதாக அடிக்கடி ஏற்படுகிறதா? அல்லது தாமதமாய் ஏற்படுகிறதா? அதன் பொதுவான அளவு என்ன? எவ்வளவு கறுப்பு நிறமாய் இருக்கிறது. மாதவிடாய் போக்கு தோன்றுவதற்கு முன்போ அல்லது நின்ற பிறகோ வெள்ளை நீர்க்கழிவு வெளியாகிறதா? மாதவிடாய் போக்கு உள்ள போதோ, முன்னோ,பிறகோ ஏற்படக்கூடிய உடல் மனக் கோளாறுகள், உணர்ச்சிகள், வலி ஆகியவைகளின் விவரம்,  வெள்ளை நீர்க்கழிவு இருந்தால் அதன் தன்மை, அது வெளியாகும் போது காணப்படும் உணர்ச்சிகள், கழிவு நீரின் அளவு, எவ்வித நிலைமைகளில், சமயங்களில் அது தோன்றுகிறது ஆகியவைகளையும் கேட்டறிய வேண்டும் என்று மாமேதை ஹானிமன் தமது ஆர்கனானின் மணிமொழி 94 இன் கீழுள்ள அடிக்குறிப்பில் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார்.

மேலும், அவர் மணிமொழி 95 இல் நாட்பட்ட வகை நோய்களில் மேலே குறிப்பிட்ட நோய்க் குறிகளையும் மற்ற விவரங்கள் அனைத்தையும் மிகுந்த கவனமாய்க் கேட்டறியவேண்டும். அத்துடன் மிக அற்பமானவை என்று கருதக் கூடிய சில்லறைக் குறிகளைக்கூட விட்டுவிடக்கூடாது. ஏனென்றால் நாட்பட்ட வகை நோய்களில் சில்லறைக்குறிகள் மிகுந்த விசேஷத்தன்மை பெற்றவைகைளாய் இருக்கின்றன. திடீர் வகை நோய்களில் அவ்விதம் இல்லை. ஆதலால் நாட்பட்ட  வகை நோய்களைக் குணம் செய்ய வேண்டுமானால் விசேஷத் தன்மை பொருந்திய சில்லரைக்குறிகளைக் கவனிக்காமல் இருக்க முடியாது என்று ஹானிமன் வலியுறுத்துகிறார். மேலும் , துயரர்கள் நோயினால் ஏற்படும் வேதனைகளை நீண்ட காலமாய் அனுபவித்துப்பழக்கப்பட்டு விட்டதால் சில்லறைக்குறிகளை நோயாளிகள் அவ்வளவாக கூறாமல் அலட்சியமும் செய்யலாம். தம் உடம்புடனேயே பிறந்தது என்றும் நினைக்கலாம். பதினைந்து அல்லது இருபது ஆண்டுகாலமாய் நோயின் வேதனைகளுக்குப் பழக்கப்பட்டுவிட்ட அவர்கள் அச்சில்லறைக்குறிகள் நோயினால் ஏற்பட்டவை, ஆரோக்கிய நிலைமைக்கு மாறுபட்டவை என்று நாம் கூறினால் எளிதில் நம்பமாட்டார்கள். ஆனால், அந்த சில்லறைக்குறிகள் தான் விசேஷத்தன்மை வாய்ந்தவை என்றும் , ஒத்த மருந்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் பல சமயங்களில் உதவியாய் இருப்பவை என்பதையும் மருத்துவர் மறக்கக் கூடாது என்று அதே மணிமொழி 95 இல் ஹானிமன் கூறுகிறார்.


இவற்றைத் தவிர , துயரர்களைப் பாதிக்கும் பருவ நிலை மாற்றங்கள் (HEAT & COLD) , வெளிச்சம், சத்தம், வண்ணங்கள்  , நறுமணங்கள் (அல்லது கெட்டவாசனை) , அவர்களின் சுத்தம்/அசுத்தம் , வியர்வையின் தன்மை மற்றும் கடந்தகால நோய்கள் போன்றவற்றை விளக்கத் தவறி விடுவார்கள் .அவற்றையும் நாம் தான் கவனமாக கேட்டுக் குறித்துக் கொள்ளவேண்டும். ஏனென்றால் , துயரர்கள் அவ்வாறு தவிர்க்க நினைக்கும் குறிகளே நமக்கு சரியான மருந்தினை தேர்வு செய்வதற்கு வழி காட்டுகிறது. மற்றும் இத்தகைய குறிகளை துயர்களிடமிருந்து பெறாதவரை அவருக்குத் தேவையான ஒத்த மருந்தை நம்மால் தேர்ந்தெடுக்கவும்  இயலாது.

2. துயரரின் குறிகளை சரிபார்த்தல்: 

          பொதுவாக ,  எந்தவொரு மனிதனும் அவர்கள் சம்மந்தப்பட்ட நிகழ்வுகளை பற்றிச்  சொல்லும் பொழுது , அந்தசூழலில் அவர்களிடமிருந்த உணர்வுநிலை (SENSATION) அல்லது மனஉணர்ச்சி (FEELING) போன்றவற்றைப் பற்றி சரியாக விளக்குவது மிகக் கடினமாக செயலாகும். இந்த உண்மையை நாம் ஒவ்வொருவரும்,  அவரவரின் தனிப்பட்ட பண்புகளைப் பற்றிய புரிதலை வைத்தே  சரிபார்த்து கொள்ள இயலும். அதனால் புதியவர்களாக நம்மிடம் வரும் அத்துயரர்களை சரியாக புரிந்து கொள்ள தனியான அறிவுத்திறமை வாய்ந்த முயற்சி மருத்துவர்களுக்குத் தேவைப் படுகிறது. மற்றும் அவர்கள் பேசும் விதத்தை வைத்தே நாம் அவர்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக எல்லாத்துயரர்களும் இந்த விசயத்தில் குறைபாடு உள்ளவர்களாகவே இருப்பார்கள். அதனால் , ஹோமியோபதி மருத்துவர்கள் தான் துயரர்கள் வெளிப்படுத்திய குறிகளை கவனமாகத் தொகுத்து , படிப்படியாக சரிபார்த்து அவர்களின் உணர்வுநிலை மற்றும் மனஉணர்ச்சிகள் முழுவதும் அவர்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளுக்குப் பொருந்துகிறதா என்பதை சரி பார்க்க வேண்டும். இதற்கு ஒவ்வொரு மருத்துவருக்கும் அளவிற்கு அதிகமான பொறுமையும் , திறமையும் (TACTFULNESS) மற்றும் எச்சரிக்கை உணர்வும் (CIRCUMSPECTION) தேவைப்படும் என்பதைச் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை என்பது அவைவருக்கும் தெரியும். ஆகையால் இந்த விசயத்தில் மருத்துவர்கள் அவசரமாகவோ(RASHNESS) அல்லது கவனக்குறைவாகவோ (INADVERTANCE) நடந்து கொண்டால்  அச்செயல் துயரரை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையை உருவாக்கி துயரர் ஆய்வை பாழ்ப்படுத்திவிடும்.

3. துயரரின் குறிகளில் தென்படும் பொருள் விளக்கத்தின் படி அவைகளை   மருந்தியல் களஞ்சியதோடும்(MATERIA MEDICA) , அரும்பொருட்களஞ்சியத்தில் (மருந்து காண் ஏடு- REPERTORY )  உள்ள குறிமொழிகளுக்குத் தகுந்தவாறு மாற்றுவது.

            ஹோமியோபதி மருத்துவர்கள்,  துயரர்களிடம் கலந்துரையாடும் பொழுது , அவர்களின்  கடந்தகால நிகழ்வுகளையோ அல்லது மன உணர்வுகளை பற்றியோ விவரிக்கும் தன்மையில்  ஒரு துயரரின் உரையாடல் மற்றொரு துயரர் போல் இருப்பதில்லை . ஒவ்வொருவரும் அவர்களின் தனித்தன்மைக்கு ஏற்றவாறான மொழியில் தான் விவரிப்பார்கள். மற்றும், எந்தவொரு துயரரின் பேசும் மொழியும் அப்படியே மருந்தியல் களஞ்சியத்திடனோ அல்லது மருந்து காண் ஏட்டுடனோ ஓத்திருப்பதில்லை. துயரர்கள் வெளிப்படுத்திய ஒவ்வொரு செய்திகளின் உண்மைத் தன்மையையும் , அதன் தனிச் சிறப்பையும் ஆராய்ந்து , எந்தவிதமான சிதைவும் அல்லது இயல்புத்தன்மை மாறாமலும்  தொகுத்து , அதன் சாராம்சத்தை அப்படியே  மருந்தியல் களஞ்சியதோடும் (MATERIA MEDICA) , அரும்பொருட் களஞ்சியதோடும்  (மருந்து காண் ஏடு- REPERTORY ) பொருத்திப் பார்த்து சரியான மருந்தினைத் தேர்வு செய்வதே ஹோமியோபதி மருத்துவரின் தலையாய பணியாகும். துயரரின் குறிகளை சரியான "குறிமொழிகளாக " மாற்றுவதில் தவறு நேரிட்டால் ,  அது மருத்துத் தேர்விலும் பிரதிபலிக்கும் என்பதை நாம் மறந்து விடக்கூடாது. ஒரு சிறந்த ஹோமியோபதி மருத்துவரின் வெற்றியே இதில் தான் அடங்கியுள்ளது. 


(தொடர்ச்சி -பாகம் 3 இல்)

Saturday, 11 February 2017

இருதய செயலிழப்பு , நுரையீரல் கோளாறு மற்றும் இரத்தசோகை

இருதய செயலிழப்பு , நுரையீரல் கோளாறு  மற்றும் இரத்தசோகை
ஆங்கிலம்: மருத்துவர் அமர். டி. நிகாம்
(Source: Homeopathy, The art of rapid & Gentle healing)

துயரர்-6

ஒரு  70-வயது ஆண் துயரர். அவருக்கு நுரையீரலில் நீர்கோர்த்து மூச்சுவிடுவதில் சிரமத்துடன்  இருதயத்தின் இரத்தக்குழாய்  கோளாறு  மற்றும் கடுமையான இரத்தசோகையும் இருந்தது ( மலக்குடலின் வழியாக அதிக இரத்தம் வெளியேறியதால் ). அவருடைய இரத்தத்தில் சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கை 5.6 கிராம் இருந்தது. அவருடைய மற்ற தொல்லைகள் இதோ:

Ø  சளித்தொல்லை; மஞ்சள் நிறத்தில் வெளிப்பாடு. <  சாப்பிடும் பொழுது ; < அறையினுள் இருக்கும் பொழுது.
Ø  கீழ் கண் இமைகளிலும் , பாதங்களிலும் நீர்வீக்கம்.
Ø  15-20 ஆண்டுகளாக மூச்சுத்தி திணறல். < மேலே ஏறும் பொழுது ; < நடக்கும் பொழுது.
Ø  மலங்களிக்க முயலும் பொழுது மலக்குடலில் இருந்து இரத்தப்போக்கு அடிக்கடி ஏற்படும். < இனிப்புப்பண்டங்கள் (வெல்லம்) சாப்பிடுவதால் ; < ஊறவைத்த அரிசி உணவு.
Ø  சுக்கிலசுரப்பியில் சீழ்பிடித்து புண்ணாகியிருத்தல்.


தலைமைக்குறிகள்(GENERALS):

Ø  தாகம்: தாகமின்மை.
Ø  விருப்பம்: பழங்கள் , பதப்படுத்திய பழங்கள், எண்ணெய் , வேகவைக்காத உணவு , மற்றும் பால் சாப்பிட விருப்பம்.
Ø  உணவு: ஊறவைத்த அரிசி உணவு சாப்பிட்டால் மலக்குடலில் இருந்து இரத்தப்போக்கு அடிக்கடி ஏற்படும்.
Ø  சிறுநீர்: இரவில் மூன்று முதல் நான்கு தடவை சிறுநீர்கழித்தல்.
Ø  வியர்வை : முகத்தில் வியர்வை அதிகம் ; சாப்பிடும் பொழுது அதிகரிக்கும்.
Ø  தூக்கம்: உட்கார்ந்திருக்கும் பொழுது தூக்கக் கலக்கம்.
Ø  உடல்வாகு (தட்பவெப்பநிலை): வெப்ப உடல்வாகு.


நுட்பக்கவனம் (OBSERVATION) :

அந்தத் துயரர் தமது குடும்பத்தினருடன் வந்திருந்தார். அவருக்கு பெரிய மூக்கு மற்றும் காதுகள். அகன்ற நெற்றி. தலையில் காந்திக்குல்லா அணிந்திருந்தார் ( பொதுவாக காந்தீயக் கொள்கையில் ஈடுபாட்டுடன் உள்ள சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களே இது போன்ற காந்திக்குல்லா மற்றும் நேரு அங்கி போன்றவற்றை அணிவார்கள்). நோய்த்தாக்குதல் தீவிரமாக இருந்தபொழுதும் அவருடைய உடையலங்காரம் மனக்கிளர்ச்சியைத் தூண்டத்தக்க வகையில் இருந்ததுஅவர்  பார்ப்பதற்கு  மிக ஒழுங்காக இருந்தார். அதே சமயத்தில்  மிக கொஞ்சமாகவே  பேசினார். பேசும் பொழுது மூச்சு விடுவதற்கு சிரமப்படுவதைக் காண முடிந்தது. அவருடைய உதடுகள் மற்றும் கண்ணிமைகள் வீங்கியிருந்தன.மற்ற  விபரங்களை அவரும், அவருடைய உறவினர்களும் நேர்முக உரையாடலின் போது கீழ்வரும் விதமாகத் தெரிவித்தனர்.

கேள்வி: உங்களுடைய சுபாவம் எப்படி? ( இந்த கேள்விக்கு அவருடைய உறவினர் பதில் கூறினார்).

உறவினர்: அவர் விடாமுயற்சியுடைய கடுமையான உழைப்பாளி. யாராவது அவருடன் முரட்டுத்தனமாக நடந்து கொண்டாலும் அவர் நல்ல விதமாகவே நடந்து கொள்வார். அவருக்கு மூன்று சகோதரர்கள். இவரே கடைசி. இவருடைய இரண்டாவது அண்ணன் இறந்துவிட்டார். அம்மாவும் இவருடைய சிறுவயதிலேயே இறந்துவிட்டார். அப்பா 1951 இல் இறந்தார். பத்தாம்வகுப்பு வரை  படித்துள்ளார். கிராமப்பகுதியில் வாழ்வதையே அவர் விரும்புவார். திருமணத்திற்குப் பிறகே அவரது சகோதரர்களை விட்டுப் பிரிந்து புனாவிற்கு வந்து குடியேறினார்.

கேள்வி: எப்பொழுது திருமணம் செய்தீர்கள் ?

துயரர்: 1948 இல் . சில வருடங்களுக்குப் பிறகு , எனது குழந்தைகளின் படிப்பிற்காக புனா வந்துவிட்டேன். இங்கே , ஐந்து சைக்கிள்களுடன் எனது வியாபாரத்தைத் தொடங்கினேன். பின்னர்இன்னும் சில சைக்கிள்களை வாங்கினேன். என் வீட்டிற்கு வந்து யாரும்  பணம் கேட்பது எனக்குப் பிடிக்காது. அதனால் பணத்தை அவர்கள் திருப்பித் தர சொன்ன நாளில் தவறாமல் நானே தந்து விடுவேன் ( அவர் சைக்கிள் கடை வைக்க கடன் வாங்கியிருந்தார்).

உறவினர்: அவர் தனிமனிதராகவே எல்லா வியாபாரங்களையும் கவனித்துக்கொண்டு அதை விரிவாக்கமும் செய்தார். ஆனால் தடங்களுடன் தான் ஆரம்பித்தார்.

துயரர்: எனக்கு மூன்று குழந்தைகள் . மூத்தவன் பொறியாளர்அடுத்து மகள்- மருத்துவர். அடுத்தவன் குத்தகைக்காரன். நான் புனாவில் பதினைந்து ஆண்டுகள் தொழில் செய்தேன் . பின்னர் அதை விட்டுவிட்டேன்.

கேள்வி: ஏன் தொழிலை மூடிவிட்டீர்கள்?

உறவினர்: அவரது கடையை , அவருடைய மகளுக்குக் கொடுத்துவிட்டார். அவரால் அக் கடையை சரிவர கவனிக்க இயலாததால் வியாபாரம் சரிந்து ஏழ்மை நிலைக்கு வந்துவிட்டார். அவர் , படிக்காதவராக இருந்தாலும் தமது குழந்தைகளை உயர் கல்வி கற்க வைத்தவர். அவருடைய சகோதரர்கள் இவர் படிப்பதை அனுமதிக்கவில்லை.

கேள்வி: நீங்கள் எப்பொழுது பதட்டமடைவீர்கள்?

உறவினர்: அவருடைய ஒரு மருமகள் சரிவர நடந்துகொள்ளாதால் அவர்களைத் தனியாகச் செல்லும்படி கூறிவிட்டார். ஆனாலும், அவர்களை பிறர் விமர்சனம் செய்வதை இவர் தாங்கிக் கொள்ளமாட்டார். அவர்களை நல்லவிதமாகப் பேணுவதும்  தமது கடமை என்று எண்ணுவார். ஆனால், அவரது மகன் அவருக்குப் பிறகு குடும்பக் கடமைகளை ஏற்றுக் கொள்ள தயாராக இல்லாவிடினும் , மகனுக்காக அதை ஏற்றுக் கொள்வார். அவர் யாருடனும் அதிக நேரம் பேசுவதில்லை. தமது  வேலைகளை தானே செய்து கொள்ள விரும்புவார்.கோபமாக இருக்கும் போது சாப்பிட விரும்ப மாட்டார். அவர் வேலைகளை அவரே சுதந்திரமாக செய்ய விரும்புவார். ஏழைகளுக்காக ஒரு இலவச மருத்துவமனை கட்ட விரும்பினார். சமுதாயத்தில் உள்ள ஏழை மக்களுக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் உள்ளவர். அதனால் , அடிக்கடி இரத்த தானமும் செய்வார். அவருக்கு புகழ்ச்சி (FAME ) பிடிக்காது.

ஒட்டுமொத்தக் குறிகளின் தொகுப்பு (TOTALITY OF SYMPTOMS):

Ø  குடும்ப உறவிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர் ( FAMILY ORIENTED)
Ø  உதவி செய்யும் குணம் / கருணை உள்ளம் படைத்தவர் (HELPING NATURE/SYMPATHETIC).
Ø  சமுதாயப்பணி செய்வதில் விருப்பம்
Ø  கடுமையான உழைப்பாளி ( INDUSTRIOUS)
Ø  கைவிடப்பட்டவர்-அம்மா சிறு வயதில் இறந்து விட்டார் (ABANDONED).
Ø  அடக்கமானவர் (RESERVED)
Ø  மனச்சாட்சிக்குக் கட்டுப்பட்டவர்/ நேர்மையாளர் ( CONSCIENTIOUS).
Ø  பாதத்திலும் , கீழ் இமைகளிலும் நீர்வீக்கம்.
Ø  தாகமின்மை
Ø  முகத்தில் வியர்வை; சாப்பிடும் பொழுது அதிகரித்தல்.
Ø  வெப்ப உடல்வாகு (WARM BLOODED).

விளக்கம் (EXPLANATION):

அத்துயரர் எளிதில் திருப்தியடையாதவர் (FASTIDIOUS) என்று என்னுடைய அறையில் நுழையும் பொழுதே கவனித்தேன் . அடுத்து அவர் ஒழுக்கமானவர்(DISCIPLINED) . பேசுவது அரிது என்று அவரை பற்றி விசாரிக்கும் பொழுது உறுதியானது. திட்டமிட்டு செயல்படுபவர் (PLANNER) என்றும், வியாபாரநுணுக்கம் தெரிந்தவர் என்பதையும் , நல்ல உறவினைத் தொடர்பவர் (SULPHUR) என்பதையும் அவரது பேச்சின் மூலம் அறிய முடிந்தது. அதே சமயத்தில் தமது குழந்தைகளுக்கு நல்ல கல்வியைத் தந்தவர் . அவரது மூன்று குழந்தைகளையும் பொறியாளர், மருத்துவர் மற்றும் குத்தகைக்காரர் என்று நல்ல நிலைக்கு உயர்த்தியவர். இக்குணம் , அவரது குடும்பப் பொறுப்பினையும் (FAMILY ORIENTED) , கடமையுணர்ச்சியையும் காட்டியுள்ளது (KALI). அடுத்து, யாராவது அவருடன் முரண்படும்பொழுது வருத்தமடைகிறார். அதுமட்டுமல்லாமல் வியாபாராத் தோல்வி (BUSINESS FAILURE) அவரைப் பாதிக்கிறது. மேலும் பணம் சம்பந்தமான விசயங்களில் மிகவும் நேர்மையாக நடந்து கொள்கிறார். தான் வாங்கிய பணத்தைத் திருப்பித் தருவதில் அவரது காலந்தவறாமை (PROMPT), குறித்த நேரத்தில் தரும் விசுவாசம்(LOYAL) போன்றவை மிகவும் சிறப்பான குணநலங்கள். அடுத்து அவர் சமுதாயத்தின் மீது மிகவும் கடமையுணர்ச்சியுடன் நடந்து கொண்டுள்ளார். பலமுறை இரத்ததானம் செய்துள்ளார். மற்றும் ஏழைகளுக்கு இலவச மருத்துவமனை கட்டவும் திட்டமிட்டுள்ளார். மேற்கூறிய அத்தனை குணநலன்களையும் கவனத்திற் கொண்டு தொகுத்துப் பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு காலி-சல்பூரிக்கமே (KALI-S) சரியான மருந்தாக தேர்வு செய்யப்பட்டது.

இம்மருந்தைப் பற்றி ஜான் ஸ்கால்ட்டன் தமது " ஹோமியோபதி மற்றும் தனிமங்கள் " என்ற புத்தகத்தில் கீழ்கண்டவாறு குறிப்பிடுகிறார்;

" அவர்களது கருத்தும் செயலும் அடுத்தவர்களுக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியையும், சந்தோஷத்தையும் கொடுப்பதாக இருக்கும். அடுத்தவர்களுக்கு உதவும் நல்ல இதயத்துடன் தியாகம் செய்பவராகவும் , பேச்சைச் சுருக்கி நிறைய வேலைகள் செய்பவராகவும் இருப்பார்கள். அவர்கள், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உண்மையாக உதவும் தன்மையுடன் , குறிப்பாக நலம் குன்றிய நோயாளிகளுக்கு பெரிதும் உதவுவார்கள். ( இத்துயரர் ஏழைகளுக்கு இலவச மருத்துவமனை கட்ட விரும்புபவர்) . தம்மைப் போலவே  மற்றவர்களையும் நேசிப்பவர்கள். பல்சட்டில்லாவைப் போன்று இளகிய மனம் படைத்தவர்களாக இருப்பார்கள் ”.


மருந்தளிப்பு (REMEDY): இத்துயரருக்கு காலி-சல்பூரிக்கம் முப்பதாவது வீரியம் (30C) இல்லாததால் ஆறாவது வீரியத்தில் (6C)  ஒரு தடவை கொடுக்கப்பட்டது.


மருந்திற்குப் பிறகு துயரரின் எதிர் விளைவு (REACTION):

ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு அத்துயரரின் பாதத்தில் இருந்த நீர்வீக்கம் மறைந்துவிட்டது. இரத்த அழுத்தம் சீரான நிலைக்கு வந்திருந்தது. திரும்பவும் உயரவில்லை. முன்பு இருந்தது போன்ற சுவாசப் பிரச்சனையும் இல்லை. தளர்ச்சி மறைந்து சந்தோசத்துடன் காணப்பட்டார். மேலும் , அவரது சாப்பாட்டின் அளவும் அதிகரித்திருந்தது. அத்தகைய  மோசமான சூழ்நிலையில் காலி-சல்பூரிக்கம் குறைந்த வீரியத்தில் கொடுத்திருந்த போதிலும் அதனுடைய செயலாற்றல் மிக விரைவாகவும் , பிரமிக்கத்தக்க வகையிலும் இருந்தது.

மருந்துகளுக்கிடையே வேறுபாடு (DD):


பல்சட்டில்லா மருந்தும் , காலி-சல்பூரிகத்திற்கு இணையாக இந்தத் துயரரிடத்தில் தென்பட்டது. ஆனால் பல்சட்டில்லா துயரர் எளிதில் புண்படக் கூடியவராகவும் (SENSITIVE) , உணர்ச்சிவசப்படுபவர்களாகவும் (EMOTIONAL) , செயலற்ற தன்மையுடனும் ( LETHARGIC) இருப்பார்கள். மாறாக, காலி-சல்பூரிக்கம் அதிக சுறுசுறுப்புடனும் , குடும்பம் மற்றும் வியாபாரம் சம்பந்தமான குணநலன்களைப் பெற்றிருப்பார்கள். ஆகவே தான் காலி-சல்பூரிக்கம் மருந்து தேர்வு செய்யப்பட்டது. துயரரும் நலமடைந்தார்.